Spółki prawa handlowego w Polsce

Rodzaje i właściwości spółek

CIT

PIT

VAT

ZUS

JPK VAT OSS

CIT estoński

Spółki prawa handlowego

Spółki prawa handlowego w Polsce: rodzaje i właściwości

Spółki prawa handlowego są podstawowymi podmiotami działającymi na rynku gospodarczym. W Polsce, podstawowe przepisy dotyczące spółek handlowych znajdują się w Kodeksie spółek handlowych (K.s.h.), który reguluje ich zakładanie, funkcjonowanie, przekształcenia oraz likwidację. Spółki te można podzielić na kilka głównych rodzajów, które różnią się między sobą przede wszystkim formą prawną, zakresem odpowiedzialności wspólników oraz sposobem zarządzania i reprezentacji.

Rodzaje spółek prawa handlowego:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.):

 •  Najpopularniejsza forma prawna działalności gospodarczej w Polsce.
 • Odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów.
 • Zarządzana przez zarząd, nadzorowana przez radę nadzorczą lub zgromadzenie wspólników.
 • Może być założona przez jedną lub więcej osób.
 • Wymagany minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 PLN.

Spółka akcyjna (S.A.):

 • Przeznaczona głównie dla dużych przedsiębiorstw.
 • Kapitał podzielony na akcje, które mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie.
 • Odpowiedzialność akcjonariuszy ograniczona do wartości posiadanych akcji.
 • Zarządzana przez zarząd, nadzorowana przez radę nadzorczą, decyzje podejmowane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.
 • Wymagany minimalny kapitał zakładowy wynosi 100 000 PLN.

Spółka komandytowa (sp.k.):

 • Składa się z co najmniej jednego komplementariusza (odpowiedzialnego bez ograniczeń) i co najmniej jednego komandytariusza (odpowiedzialność ograniczona).
 • Popularna wśród przedsiębiorców chcących połączyć zalety spółki osobowej z ograniczeniem odpowiedzialności.
 • Nie ma wymogu minimalnego kapitału zakładowego.

Spółka jawna (sp.j.):

 • Wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem.
 • Prosta w zarządzaniu, często wybierana przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
 • Nie wymaga kapitału zakładowego.

Spółka partnerska:

 • Przeznaczona dla wykonywania wolnych zawodów (np. adwokatów, lekarzy).
 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki ograniczona, z wyjątkiem odpowiedzialności za własne działania.
 • Zarządzana przez partnerów.

Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.):

 • Połączenie cech spółki komandytowej i spółki akcyjnej.
 • Kapitał podzielony na akcje.
 • Komplementariusze odpowiadają bez ograniczeń, a komandytariusze-akcjonariusze do wysokości wniesionych wkładów.

Właściwości spółek prawa handlowego:

 • Forma prawna: Każda spółka ma określone w prawie ramy działania, które definiują jej strukturę organizacyjną oraz sposób funkcjonowania.
 • Odpowiedzialność wspólników: Zależnie od rodzaju spółki, wspólnicy mogą odpowiadać za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem lub tylko do wysokości wniesionych wkładów.
 • Zarządzanie: Struktura zarządzania jest różna w zależności od typu spółki i może obejmować zarząd, radę nadzorczą oraz zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy.
 • Kapitał zakładowy: Niektóre spółki wymagają określonego minimalnego kapitału zakładowego, co jest zabezpieczeniem dla wierzycieli.

W świetle aktualnych przepisów, spółki prawa handlowego w Polsce oferują szeroki wachlarz możliwości dla przedsiębiorców, pozwalając na dopasowanie formy prawnej do potrzeb i charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Wybór odpowiedniej formy spółki jest kluczowym elementem planowania biznesowego, mającym wpływ na przyszłe funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku.

Zmiany w przepisach i perspektywy

Warto zaznaczyć, że przepisy dotyczące spółek prawa handlowego są przedmiotem ciągłych zmian i modyfikacji, co ma na celu dostosowanie polskiego prawa do dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczych, jak również harmonizację z prawem Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy i osoby zainteresowane zakładaniem spółek powinny śledzić aktualne zmiany w przepisach, aby zapewnić zgodność swojej działalności z obowiązującym prawem.

Jednym z kierunków zmian jest uproszczenie procedur rejestracyjnych oraz obniżenie barier wejścia dla nowych przedsiębiorstw, co ma na celu stymulowanie aktywności gospodarczej. Innym ważnym aspektem jest digitalizacja procesów prawnych, która umożliwia szybsze i bardziej efektywne zarządzanie sprawami spółek.

Spółki prawa handlowego stanowią kluczowy element polskiego rynku gospodarczego, oferując przedsiębiorcom różnorodne formy działalności, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów biznesowych. Wybór odpowiedniej formy spółki jest decyzją strategiczną, która powinna być poprzedzona dokładną analizą oraz konsultacją z ekspertem prawnym. Zrozumienie charakterystyk poszczególnych typów spółek oraz śledzenie bieżących zmian w przepisach są kluczowe dla sukcesu i stabilności prowadzonej działalności gospodarczej.

Biuro jest certyfikowane przez Ministerstwo Finansów oraz posiada ubezpieczenie OC na sumę 100 000 euro

Dzięki czemu nasi obecni oraz przyszli klienci mogą czuć się z nami bezpiecznie.

DK-SE FINANCE GROUP SP. Z O.O.

Obsługujemy klientów miedzy innymi z powiatów:

Kaliskiego, Kępińskiego, Ostrowskiego, Ostrzeszowskiego, Pleszewskiego

Ponad 10 lat doświadczenia

Ponad 200 zadowolonych klientów

Dwa oddziały naszego biura.

Co możemt dla Ciebie zrobić?

Czego możesz po nas oczekiwać?

 • Profesjonalizmu (Biuro posiada Certyfikat MF, a nasza kadra odpowiednie kwalifikacje)
 • Doświadczenia praktycznego (ponad 200 zadowolonych przedsiębiorców)
 • Elastyczności (dostosujemy się do Ciebie)
 • Bezpieczeństwa (ubezpieczenie OC do 100 000 euro)
 • Poufności (obowiązuje nas ustawa o tajemnicy zawodowej)
 • Wygody (możemy sami odbierać dokumenty od Ciebie)

Zarówno Biuro Rachunkowe Ostrów Wlkp jak i Biuro Mikstat, posiadają dobrą lokalizację z dostępem do parkinngu, dzięki czemu nasi klienci bez problemów mogą zostawić swój samochód tuż przed naszymi drzwiami.

DK-SE FINANCE GROUP SP. Z O.O.

Zapraszamy do naszych oddziałów:

Biuro Rachunkowe Mikstat

dk-biurorachunkowe@wp.pl

+48 508 341 533

+48 62 731 92 17

Rynek 7, 63-510 Mikstat

Pn-Pt: 8:00 - 16:00

Biuro Rachunkowe Ostrów Wlkp

dk-biurorachunkowe@wp.pl

+48 513 420 250

ul. Ks. M. Ledóchowskiego 91, 63-400 Ostrów Wlkp

Pn-Pt: 10:00 - 18:00