Księgowość pełna, kpir, ryczałt.


Księgowość to bardzo odpowiedzialne zadanie.

Prawo podatkowe jest bardzo dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. Szczególnie w Polsce mamy tego świadomość. Widzimy na co dzień przykłady firm, które przez niewłaściwie prowadzone księgi rachunkowe popadły w kłopoty.

Nawet w przypadku drobnych przedsiębiorców korzystających z książki przychodów i rozchodów coraz częściej obserwujemy trend, polegający na delegowaniu formalności związanych z prowadzeniem księgowości do firm zewnętrznych.

Powód jest prosty. Zatrudnienie własnej księgowej w małej firmie jest często nieopłacalne, a ciągłe bycie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami angażuje wiele uwagi.

Samodzielne prowadzenie księgowości wiąże się też z pewnego rodzaju presją, wynikającą z olbrzymiej odpowiedzialności jaką ponosimy za ewentualne błędy.

Koszty prowadzenia księgowości w dzisiejszych realiach są stosunkowo niskie, choćby ze względu na ogromną konkurencję w branży usług księgowych. Tym bardziej, że dziś nie jest wymagany Certyfikat Księgowy, żeby założyć i prowadzić własne biuro księgowe (nasze Biuro posiada Certyfikat Ministra Finansów, z czego jesteśmy bardzo dumne).

Księgowość

Jak wygląda księgowość w naszym przypadku:

Indywidualne podejście do klienta.

Działalność każdego klienta jest analizowana indywidualnie co do jego oczekiwań, wymagań, możliwości i potrzeb, jednakże w myśl obowiązujących go przepisów prawa podatkowego, księgowego, skarbowego jak i administracyjnego. Klient jest powiadomiony o jego obowiązkach oraz prawach.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dostarczonych dokumentów.
 • Analiza dostarczonych dokumentów, informacja o brakach.
 • Księgowanie w profesjonalnym programie księgowym, sprawdzanie pod względem merytorycznym, formalnym oraz rzetelności prowadzonej ewidencji.
 • Sporządzanie rejestrów, deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych oraz bilansów.
 • Obsługa KRS – dokonywanie zmian bądź pomoc w rejestracji spółek.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.

 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów, chronologiczne i sukcesywne zapisy wartości dostarczonych dokumentów sprawdzane pod względem merytorycznym, formalnym i księgowym, sporządzanie rejestrów KPIR oraz VAT.
 • Deklaracje podatkowych miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych w formie elektronicznej (w cenie usług).

Ryczałt.

 • Prowadzenie księgi przychodów „Ryczałt” na podstawie dostarczonych dokumentów.
 • Obliczanie wartości podatku podlegającemu wpłacie do właściwego Urzędu Skarbowego.

Obsługa GUS – sporządzanie raportów wymaganych przez GUS w formie elektronicznej

Programy księgowe.

 • Pracujemy na profesjonalnych programach księgowych z serii INSERT jak również DGCS BIZNESMEN, są to programy wypróbowane przez tysiące klientów i dobrze spełniające swe zadania. Zus – STANDARD PŁATNIK
 • W pełnej księgowości możemy zintegrować program z serii INSERT z programem klienta również z tej samej serii.

Co jeszcze dla Ciebie robimy?

 • Będziesz na bieżąco  informowany o zmianach w przepisach, preferowanym środkiem komunikacji jest droga mailowa jednakże informuję osobiście bądź telefonicznie jeżeli zmiana dotyczy właśnie CIEBIE i TWOJEGO PRZYPADKU.
 • Zapewniamy ci bezpieczeństwo informacji.
 • Oferujemy wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach.

To też może cię zainteresować: